Rok konopí

Rok konopí  •  ČR 2012  •  Petr Slabý  •  90 min  •  česky, anglicky, cz titulky  •  Dokument  •  Český film

V roce 2009 byl Janu Hrnčířovi diagnostikován nádor v oku. Aniž dodnes s jistotou ví, zde jde o zhoubný či nezhoubný nález, začal se intenzivně zajímat a možnosti léčby rakoviny. Ta ho zavedla až k léčebným vlastnostem konopí. Jako autor námětu a producent dal vzniknout celovečernímu filmu mapující téma konopí, jeho léčebných účinků a legislativního rámce nejen v České republice, ale i ve Světě – zvláště v Izraeli, kde je konopí zkoumáno již desítky let a tolik diskutovaná látka THC zde byla poprvé objevena. Rok konopí sleduje řadu postav, které se věnují tématu konopí z nejrůznějších úhlů. Potkáváme českého vědce Lumíra Hanuše, který konopí vnímá jako přírodní zdroj cenných látek. Rozmlouváme s objevitelem THC profesorem Raphaelem Mechoulem. Dozvídáme se o boji lékaře a konopného aktivisty Dušana Dvořáka. Po dva roky sledujeme časosběrnou metodou nemocné s diagnózou rakoviny nebo roztroušené sklerózy. Konopí a legislativní rámec České republiky komentují politické a policejní špičky, adiktologové, účastníci konference v parlamentu, příznivci Million Marihuana March a další. Film Rok konopí hledá hranici osobní svobody každého jednotlivce s právem na zdraví a zrcadlí absurdnost současné reality.

Proč tento film?

“Nestává se často, že vznikne film mimo zavedené filmové produkce na podnět lidí z nefilmové branže. Rok konopí je jedním z nich. Přestože jeho filmová řeč má své limity, je obohacením pro naše přemýšlení, vnímání tématu konopí a nakonec i obohacením filmových sálů.”
Jiří Šebesta, Aerofilms

cena za stream 60 Kč
cena za download 90 Kč
 Zobrazit všechny filmy