Menandros & Thaïs
(anglické titulky)

Menandros & Thaïs (anglické titulky)  •  ČR, Rakousko 2016  •  Antonín Šilar, Ondřej Cikán  •  124 min  •  česky, něměcky, cz-de tit.  •  English Friendly  •  Cyklus Citrus

A surreal swords-and-sandals-film based on the adventure novels from late antiquity.

The past and the present, the languages Czech and German are mixed together. Menandros and Thaïs are freshly married, but the wedding day ends bloodily. Thaïs is kidnapped by pirates. Searching for her, the bridegroom becomes a bloodthirsty monster, his horse grows wings, a witch promises him to another woman, King Xerxes unmans him, but everything comes to an happy end. Or does it? It took six years to produce this film, in the beginning without official funding, but with more then 300 (partly professional) volunteers. Finally, the project was supported by the Czech State Cinematography Fund and celebrated its premiere at the Prague International Film Festival Febiofest.

This is the version with English subtitles.

Česko-německá původní verze / Die deutsch-tschechische Originalversion.

Surreální sandálový film podle brakových románů pozdního starověku.

Starověk se mísí se současností, čeština s němčinou. Thaïs je během své svatby s Menandrem unesena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich mění v krvelačné monstrum, jeho koni narostou křídla, čarodějnice ho zaslíbí jiné ženě, král Xerxes ho zbaví mužnosti, ale přesto na konci vše dopadne šťastně. Šťastně? Film vznikal po dobu šesti let, zpočátku bez oficiálních grantů, ale za to s více než 300 (zčásti profesionálními) dobrovolníky. Nakonec byl podpořen Českým fondem kinematografie a oslavil premiéru na Pražském mezinárodním festivalu Febiofest.

Pozor, toto je verze s anglickými titulky! Českým a německým divákům doporučujeme původní verzi s česko-německými titulky.

Ediční řada Cyklus Citrus zvýrazňuje vybrané nezávislé filmy nastupující české generace. Upozorňuje na autorská díla mimo mainstream, skutečné vitamíny kinematografie bez umělých sladidel. Více informací o projektu najdete na cykluscitrus.cz.

cena za stream 60 Kč
cena za download 90 Kč
 Zobrazit všechny filmy