Menandros & Thaïs
(česko-německé titulky)

Menandros & Thaïs (česko-německé titulky)  •  ČR, Rakousko 2016  •  Antonín Šilar, Ondřej Cikán  •  124 min  •  česky, něměcky, cz-de tit.  •  Cyklus Citrus

Surreální sandálový film podle brakových románů pozdního starověku.

Starověk se mísí se současností, čeština s němčinou. Thaïs je během své svatby s Menandrem unesena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich mění v krvelačné monstrum, jeho koni narostou křídla, čarodějnice ho zaslíbí jiné ženě, král Xerxes ho zbaví mužnosti, ale přesto na konci vše dopadne šťastně. Šťastně? Film vznikal po dobu šesti let, zpočátku bez oficiálních grantů, ale za to s více než 300 (zčásti profesionálními) dobrovolníky. Nakonec byl podpořen Českým fondem kinematografie a oslavil premiéru na Pražském mezinárodním festivalu Febiofest.

Ein surrealer Sandalenfilm nach den Schundromanen der Spätantike.

Die Antike und die Gegenwart, die Sprachen Tschechisch und Deutsch vermengen sich. Thaïs wird während ihrer Hochzeit mit Menandros von Piraten geraubt. Auf der Suche nach ihr verwandelt sich der Bräutigam in ein blutrünstiges Monster, seinem Pferd wachsen Flügel, eine Hexe verspricht ihn einer anderen Frau, König Xerxes lässt ihn entmannen, aber am Ende geht trotzdem alles glücklich aus. Oder doch nicht? Der Film entstand in sechs Jahren, zuerst ohne offizielle Förderungen, aber dafür mit mehr als 300 (teils professionellen) Freiwilligen. Schließlich wurde er vom Tschechischen Fonds für Kinematographie unterstützt und feierte am Prager internationalen Filmfestival Febiofest Premiere.

English subtitled version.

Ediční řada Cyklus Citrus zvýrazňuje vybrané nezávislé filmy nastupující české generace. Upozorňuje na autorská díla mimo mainstream, skutečné vitamíny kinematografie bez umělých sladidel. Více informací o projektu najdete na cykluscitrus.cz.

cena za stream 60 Kč
cena za download 90 Kč
 Zobrazit všechny filmy