Aferim!

Východní Evropa, rok 1835. Dva jezdci projíždějí pustou krajinou v srdci Valašska. Jsou to četník Costandin a jeho syn, kteří společně hledají uprchlého otroka. Na své pouti potkávají lidi různých národností a náboženství: Turky a Rusy, křesťany a židy, Rumuny a Maďary. Každý z nich chová vůči těm ostatním předsudky, které se předávají z generace na generaci. A ani poté, co najdou uprchlíka, není dobrodružstvím zdaleka konec… Balkánský černobílý western, který nepostrádá prvky humoru, otevírá kontroverzní téma otroctví Romů v době nedávné rumunské minulosti a zároveň je pozoruhodným podobenstvím o životě v pozdně feudální Evropě.

„Film Aferim! je pokus zahledět se do minulosti, vydat se na cestu do způsobů myšlení na začátku 19. století – včetně všech gnozeologických nedokonalostí, které jsou s takovým počínáním neodmyslitelně spjaté. Nevím, který psycholog řekl, že osobnost je duševně zdravá pouze tehdy, když pochopí, odkud pochází, kde je a kam chce směřovat. Věřím, že to lze aplikovat i na společnost. Společnost nebude plně zdravá, dokud se upřímně nepostaví tváří v tvář své minulosti – ať je to minulost nedávná nebo vzdálená. „Každé období zkoumáme nejprve z hlediska příslibů, které nabízí pro období následující,“ řekl Johan Huizinga. Mým hlavním přáním je, aby byl tento film stimulem pro diváky, aby se hlouběji a systematičtěji zamysleli nad otázkami, které jsem já jen lehce nastínil.“
Radu Jude

režie Radu Jude
země, rok Rumunsko 2014
délka 105 min
verze rumunsky, cz titulky
cena za stream 60 Kč
cena za download 90 Kč
 Zobrazit všechny filmy